VILKET ÄR DITT SYFTE MED ATT LEVA? VARFÖR LEVER DU?

Vad är din mening med livet? Vad är meningen med din existens?

Beroende på din uppfostran har du olika svar på denna fråga. Dessa svar kan ha inprogrammerats i dig någon gång av andra människor, eller du kanske har kommit fram till svaren själv i ditt eget sätt. Om du är en genomsnittlig produktion av dagens samhälle, kan ditt syfte vara att ha ett arbete, skapa en familj, konsumera, att ha ett fritidsintresse att vara en god människa och bidra till samhället på en godtycklig punkt i livet. Om du är i allmänhet bara är avtrubbad av livet, kan ditt syfte vara att ta vad livet kastar på dig varje dag och i slutändan vänta med att fysiskt dö.

! A 530997_391808434230047_1990549919_n

Syftet med livet är en evig fråga som har gäckat mänskligheten sedan vår existens. Vad är det? Varför är vi här? Som livsformer på jorden, har vi alla samma livs ändamål eller har vi olika syften? Om det finns en sant syfte, varför finns det då olika religioner förespråkar olika syften? Är det något fel då? Vem har rätt och vem har fel? Men hur kan så många andra människor ha fel? Eller kan det vara så att varje person har ett enskilt syfte. Vet du ditt syfte? Varför är du här på jorden, just nu? Om du lever till du blir 80år så har du 30.000dygn till ditt förfogande hur använder du dessa dygn?

Varför ska man ha ett syfte? Varför ska du ha ett syfte? Tror du att människor som Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, Moder Theresa, Winston Churchhill, Helen Keller och Oprah Winfrey, har/hade syften? Naturligtvis! Stora, visionära ändamål som andra människor hånade, vid tidigare tillfällen i deras liv. Och det var deras syften som ledde dem till deras nivå av storhet som ingen trodde var möjlig.

Att ha ett syfte ger dig en helt ny vägledning till ditt liv. Det är som ditt hemliga passerkort som låser upp fördelar som självförverkligande, lycka och framgång – saker som folk tillbringar hela sitt liv att försöka söka. Det viktiga är att förstå dessa fördelar det är faktiskt konsekvenserna av att upptäcka sitt syfte – när du hittat och lever ditt syfte helt och riktigt, då kommer allt i ditt liv att falla på plats. Så enkelt är det.