Hur ökar du din känsla av kärlek till dig själv och människor?

Krama dem oftare eller se dem djupare in i ögonen det hjälper dej att öppna dej och uppleva människan framför dej det är att försöka med större eller mindre framgång att få hennes liv att fungera bättre. Dela med andra dina mest hemliga tankar. Upplev allting som var och en gör eller säger som du hade gjort eller sagt det. Hjälp dem genom att bry dej om. Sätt dej i hans eller hennes ställe så att du kan förstå med både ditt förnuft och ditt hjärta. Att förstå med ditt hjärta ger dej känslomässig kontakt med en annan människa. Att förstå med ditt förnuft betyder att respektera och acceptera värdet i de lärdomar livet erbjuder den andra människan.

Vishet är en medkännande blandning av både hjärta och förnuft. För att verkligen älska på rätt sätt måste du kunna hålla ditt hjärta öppet för en annan människa vad som än händer. Du kan kasta ut någon ur ditt liv. Men kasta inte ut honom eller henne ur ditt hjärta.

426601_473260462751510_599917422_n

För att kunna älska högre ska du öppna dina ögon och uppskatta skönheten i ditt eget liv. Bli mer medveten om (kanske genom att räkna upp dem) de ting som är värda att tycka om hos dej och i din värld. Det kommer att automatiskt leda till att du kan uppleva skönheten och det älskansvärda hos människorna i din omgivning. När du öppnar ditt hjärta, kommer du snart att märka att människorna svarar genom att öppna sina hjärtan för dej. Innan du vet ordet av kommer din kärlek att öka, inte med ord eller nya «måsten» utan som en livgivande känsla som du skapar i ditt hjärta.

Vad du kan lära dej om du vill bli lycklig är att öka din kärlek även om du inte får som du vill! Du måste öva detta. Det går inte lätt utom när det gäller hundar. Har du lagt märke till hur ofta en hund viftar på svansen och fortsätter att älska dej även om du inte tar med honom överallt eller ger honom mat i tid? En hund undanhåller inte sin kärlek för att styra dej. Om du kan träna dej att älska ovillkorligt som de flesta hundar gör, har du klarat det!

Detta är något du egentligen vet men glömmer bort. Jesus sade: «Älska varandra». Kärlek är det centrala temat i varje religion. Våra liv börjar med att ge oss en rejäl start med en stor dos ovillkorlig moderskärlek när vi föds till världen.

Ditt liv kan vara framgångsrikt, rikt på ägodelar, prestige och inflytande. Men det räcker inte. Du kan inte uppnå din lyckopotential om du inte hyser massor med kärlek till dej själv och till andra människor. Kärleken är mäktigare än alla bomber på jorden tillsammans. Kärlek kan skapa fred det kan inte bomber.

Människan kan göra saker av fri vilja, utifrån den kärlek hon bär i sitt hjärta, som hon aldrig skulle göra utan kärlek, hur mycket hon än mutas eller hotas. Alla människor är antingen nära eller avlägsna släktingar till varandra. Vår människa till människa – kärlek som uppfattar alla som «vi» är den enda möjliga vägen att skapa fred, harmoni, samarbetsvilja och glädje i livet för alla människor på jorden.

Vi skulle inte ha några krig, varken på det personliga eller internationella planet, om vi hade mera kärlek i våra hjärtan. Det är lätt att älska dem som älskar dej. Men har du förmågan att behålla kärleken i ditt hjärta även när du tycker att andra hatar dej, hånar dej, förnedrar dej, vänder sej ifrån dej eller gör annat som sårar dej.

Om du är mycket duktig i att behålla kärleken levande (även om du inte får vad du vill ha), kan du låta välja in dej i de älskandes klubb! Bry dej inte om ifall folk älskar dej eller inte. Det är deras problem. När du ökar din förmåga att leva lycklig så är ditt enda bekymmer hur mycket du älskar andra.

Du kan alltid skapa din egen livserfarenhet av skönhet och behag om du håller kvar kärleken inom dej oavsett vad andra säjer eller gör. Så låt oss gå utanför oss själva. Vi kan lära oss från de oförenliga skilda identiteter vi så tappert försvarar. Vi kan befria oss från den vi tror vi är så att de sköna varelser vi bär djupt inom oss kan komma ut och leka med de andra sköna varelserna omkring oss. Vi måste övertyga våra jag och våra sinnen om att vi vill leva lyckligare liv.