Nu är det tid för ett inre uppvaknande. Det innebär en tid att växa upp till den vi egentligen är. Vår själsliga och andliga utveckling beror bara på vårt eget ansvar och åtagande till vår egen utveckling. Vi kan använda vår inre fria vilja till att anta livets utmaning att växa eller vi kan välja att inte utvecklas. Det är den frihet som livet ger oss och det är vårt eget ansvar, men det verkar vara få människor som antar livets utmaning att växa. Vägen till frihet är att lära oss att älska och acceptera oss själva som vi är. Det handlar om att älska allt som vi finner Nu är det tid för ett inre uppvaknande. Det innebär en tid att växa upp till den vi egentligen är.

Vägen till frihet är att lära oss att älska och acceptera oss själva som vi är. Det handlar om att älska allt som vi finner inuti oss själva. inuti oss själva. Det handlar om att omfamna med kärlek både våra egna och andras positiva och negativa sidor.

Frihet sker när vi kan bringa allt som vi finner inuti oss själva ut i ljuset. När vi slutar att döma oss själva och andra, så börjar vår själ att öppnas igen och vi känner då all den kärlek som finns där.

Kärlek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting. Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela.

Kärlek accepterar en människa som hon är.
Kärlek skapar den frihet, som gör att en person kan vara
sig själv. Kärlek skapar den avslappning, som gör att
en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt sanna jag.
Kärlek skapar känslan att vi kan acceptera och uppskatta
det vackra person som vi redan är om vi lever utifrån vårt sanna jag

Kärlek är en inre kvalitet hos vårt sanna jag. Det är att upptäcka den kärlekens källa djupt inuti oss själva, som är vår sanna inre natur. I djupet av vårt hjärta vet vi att vi redan är perfekta precis som vi är och i djupet av vårt inre sanna jag så vet vi att livet redan är perfekt precis som det är. Den största rörelsen är Kärlek. Kärlek visar sig själv som ett universum i ett oändligt antal former. Du är Kärlek!

Om du vänder din uppmärksamhet till ditt sanna jag är du omedelbart hemma. Också för ett totalt överlämnande, en förening med din själ kommer att föra dig hem. Den unika gåvan av själens sanna överföring är den att alla vägar, alla illusioner, alla missuppfattningar upphör en gång för alla. I stället öppnas ett rum för oändlig tillit till tingens ursprungliga natur som är Stillhet och Frid.

Precis som den fysiska kroppens rytm mellan in och utandning, så har kärleken också två poler att aktivt ge kärlek och att tillåta oss att bli älskade. Vissa människor har lättare för att ge kärlek, medan andra människor har lättare för att tillåta sig att bli älskade. Men för att vår kärlek ska bli hel, så behöver vi lära oss att både ge kärlek och tillåta oss att bli älskade.

Livets flöde är en harmonisk samverkan mellan alla element & krafter, din själ, din kropp och ditt sinne allt omkring dig i din livstillvaro ingår i en ständig växelverkan. Ett stopp i energiflödet är som att stoppa ditt blodflöde, därför handlar livet om att ge och ta emot, för att allt ska fortsätta att cirkulera i ditt liv, handlar det om att ge och ta emot. När du söker efter något för egen vinning såsom pengar, kärlek eller glädje så skär du av energiflödet till dig själv. Men när dina handlingar motiveras av kärlek och glädje skapar detta ett positivt flöde och energi. Men tänk på att det är det bakomliggande syftet som är det viktigaste, syftet ska alltid vara att skapa kärlek och glädje för den som ger och för den som får.

Därför att glädje och kärlek är livs uppbyggande och livsuppehållande, glädje och kärlek skapar tillväxt. Men det handlar även att du ska vara helt öppen att ta emot från andra. Tänk varje dag att i dag ska jag tacksamt ta emot alla gåvor som livet har att erbjuda dig. T.ex alla naturens gåvor såsom solsken, fågelsång, vårregn eller vinterns första snö. Du ska också vara öppen att ta emot från andra, vare sig det är i form av en materiell gåva, pengar, en komplimang, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Gör en överenskommelse med dig själv att hålla rikedom cirkulerande i ditt liv genom att ge och ta emot livet värdefullaste gåvor, att bry sig om, tillgivenhet, uppskattning och kärlek. Varje gång du möter någon ska du tyst önska dem kärlek, lycka, glädje och skratt.

Love-HappinessDen värdefullaste gåva vi kan ge en annan människa är vår kärlek. Vad vi behöver göra är att öppna vår själs inre dörr och släppa ut vår kärlek till världen, till människorna, till naturen, till träden och stjärnorna och denna kärlek kommer att returneras tusenfallt till oss

Sinne och förnuft är fångade i bedömande beteenden och kan inte nå stillhet. Men sinnet är ingen brottsling. Om du följer min vägledning kan sinnet mycket snabbt bringa dig till Sanningens port. Väl demaskerat och igenkänt för sin illusoriska natur genom kan du ta dig hem, där ditt sanna jag alltid har varit här och nu!

Då du står inför denna utmaning, behöver du inte göra någonting. Ditt sanna jag kommer att omfamna dig! Du är fri! Du har alltid varit fri! En stor utmaning väntar dig, att inte fly, att inte drömma dig bort, att inte önska dig bort från ditt sanna jag. Din själ, ditt Innersta Väsen, ditt Varande, behöver inga föreställningar. Vad du än inbillar dig så finns absolut sanning inom det du redan är Obefläckad Medvetenhet. Detta oändliga öppnande till Stillhet är ditt Sanna jag.

Insikter leder till sanning, vilket är kärlek i aktion. Kärleken är som vatten. Om den inte flödar stagnerar den. Kärleken finns överallt, men på vissa ställen blockeras den av rädsla. Skär hål på alla dina illusioner och du ska upptäcka att du är enbart kärlek (Ruta vid sidan, diktliknande)

 

 

 Att leva ett liv i kärlek innebär b.la:

Skönhet, medkänsla, mod, kreativitet, energi, kraft, entusiasm, oändlighet, universalitet, frihet, befrielse, samarbete, vänskap, generositet, godhet, god vilja, tacksamhet, uppskattning, harmoni, humor, glädje, ljus, lycksalighet, ordning, tålamod, positivitet, verklighet, sanning, tjänande, förtroende, tillit, förnyelse, klarhet, frid, tystnad, lugn, enkelhet, helhet, förståelse, ärlighet, meningsfull het, vitalitet, vilja, visdom, närhet, omtanke, inre frid, förståelse. Kärlek är ro, glädje, extas, ärlighet, pålitlighet, påhittighet, vila, aktivitet, rörelse, näring, lycka, skratt, tårar i en harmonisk balans

Det som ger mig kraft, inte det som lämnar mig kraftlös. När jag upplever att allt flyter i mitt liv, då jag inte går emot mig själv, jag följer min själ och därmed ger jag mig kärlek. Då jag kan sitta och tänka på hur många möjligheter jag har, snarare än på vad som begränsar mig, då ger jag mig kärlek. När jag känner mig tillfreds, avspänd, respekterad, hörd, sedd, rörd och glad i mina relationer. Känner att jag kan visa mig naken på alla sätt i dem, då har jag kärleksfulla relationer och ger därmed mig själv kärlek.

När jag känner mig fri och rörlig i mitt liv och inser att jag skapar min dag med mina tankar, känslor, ord och handlingar, då ger jag mig själv kärlek. När jag inser mitt värde, förstår jag att de stora drömmar jag har kan bli verklighet! Då jag ser att jag har rätt till en plats på jorden och är värd att göra den hur stor eller hur liten jag själv just då behöver, för att växa då ger jag mig själv kärlek.

När jag ser att vår moder jord och vår himlen, djuren, träden och vattnet är en förlängning av den jag är. Vi är inte åtskilda. Jag kan se att genom att läka mig själv så läker jag andra, som är en del av det jag är. Därmed kan jag släppa min ångest och känsla av skuld. Då jag ser att jag inte är tillräcklig, förrän jag inser att jag är tillräcklig. Att det inte finns något som heter otillräcklighet, endast kärlekslöshet.

När jag inser att det inte finns för litet, annat än för litet kärlek till mig själv. När jag ser till att ge mig kärlek, ser jag hur detta givande automatiskt sträcker sig utanför mig själv och hur det blir det mest kärleksfulla för alla andra.

Kärlek är inte att uppvakta egot och egots önskan, kärlek är att stilla själen med en öm famn. Kärlek är inte att fokusera mig på mitt ego, blåsa upp mig själv och tro att jag är förmer. Kärlek är inte att offra sig eller att utplåna sig själv eller att ta ansvar för en annan människas liv och tyckanden. Kärlek handlar om att se mitt värde, att jag är en del av allt som existerar och lever. Kärlek är att ta ansvar för mig själv; mina tankar, mina känslor och mina handlingar och se hur de påverkar mig själv och min omgivning.

Kärlek är att ge sig själv tid och utrymme att hitta sin själ, sin innerlighet och sanning.

Kärlek är ro, glädje, extas, ärlighet, pålitlighet, påhittighet, vila, aktivitet, rörelse, näring, lycka, skratt, tårar i en harmonisk balans. En dans på vacker lina.

Kärlek är livet, fritt ifrån destruktivitet. Kärlek är att acceptera och att förändra längs en hinderbana

 

 

Kärlek är näringen i universum. Det är den viktigaste beståndsdelen i livet. Barn söker kärlek, de växer och lyckas genom kärlek och skulle dö utan den. Kärlek är energi, som i är i en oavbruten rörelse i världen och det finns inte en aspekt av ditt liv som inte innefattar kärlek. Även de mörkaste stunderna har ett inslag av kärlek eller behov av den, brist på den eller en önskan att skapa mer. Kärlek är en känsla i kroppen och i själen. Kärlek är att ge sig själv tid och utrymme att hitta sin själ, sin innerlighet och sanning.

Kärlek är att rasera hindren och gränsmarkeringarna mellan ditt hjärtas känslor och andra människor. Kärlek är helt enkelt en känsla av samhörighet och öppenhet i ditt hjärta. Kärlek är en känsla av närhet, värme, enhet, förståelse, samhörighet, helhet. Kärlek är inte en fråga om vad som händer i livet. Det är en fråga om vad som händer i ditt hjärta.

Kärlek är att ge sig själv det stöd jag behöver för att gå vidare.

Kärlek är att välja. Kärlek är att förlåta och försonas med sig själv.

Att skapa den inre friden / freden.

Kärlek är tolerans, tålmodighet, hopp och tro.

Du är gjord av stjärnstoft lys upp ditt liv!

 

Den som är duktig på att vara kärleksfull kan säga till sej själv och även till andra. Huruvida jag tycker om vad du gör eller säger har inget att göra med om jag älskar dej eller inte. Jag behöver inte älska dina handlingar, det är dej jag älskar. Om du på något som helst sätt har satt fjättrar på din kärlek, älskar du inte riktigt. Med andra ord, poängen är att «älska alla ovillkorligt inklusive dej själv».

Du älskar en person därför att han eller hon finns. Det är enda orsaken. Du älskar inte människor på grund av att de desperat söker din kärlek. Du älskar inte människor på grund av att de behöver det. Du älskar inte människor för att de förtjänar det. Du älskar inte människor på grund av att du vill att de ska älska dej. Somliga skulle inte tillåta sig att älska dej. Du bara älskar dem för att de finns!

Tänk på att kärlek inte är någon bytesvara. «Jag ska älska dej om du älskar mej» har i regel ingen effekt. Här kommer det som fungerar perfekt för att öka din lycka: «Jag älskar dej vad du än säger eller gör» «Jag kommer alltid att älska dej» «Inga fjättrar» «Ingen bytesvara» «Ingen bokföring» «Min kärlek finns bara för att vi finns» Jag kanske inte vill vara med dej ibland för jag tycker inte om de roller du spelar alla

gånger. «Men jag kommer alltid att älska dej». «Jag kommer alltid att känna den där hjärta mot hjärta känslan som jag skapar inom mej när jag tänker på dej».

 

Kärlek är den starkaste kraft som finns.

Det finns ingen starkare helande kraft än kärlek. Kärlek är ren magi. Kärlek förvandlar människor, utan att egentligen göra någonting. Enbart närvaron av kärlek förvandlar människor. Det finns ingenting mer heligt än kärlek, därför att kärlek är vad som gör människor hela.

Kärlek är att ge sig själv det stöd jag behöver för att gå vidare.

Kärlek är att välja. Kärlek är att förlåta och försonas med sig själv. Att skapa den inre friden / freden.

Kärlek är tolerans, tålmodighet, hopp och tro.

Du är gjord av stjärnstoft lys upp ditt liv!