Kärlek är:

• Att se till att ditt barn får vara barn, att han eller hon får leka och ha sin tid för sig själv utan att forceras i sin utveckling.

• Att visa din förtjusning över ditt barn genom att prata och leka med henne eller honom.

• Att ge ditt barn mycket av din vardagsnärhet genom kramar, uppmärksamhet och ärlig uppskattning.

• Att ge ditt barn tillgång till sin historia genom berättelser och samvaro med äldre generationer.

• Att låta ditt barn få uppmärksamhet för sin egen skull, inte bara genom vad han eller hon åstadkommer eller presterar.

• Att respektera ditt barn som den unika individ det är, med sina alldeles egna förmågor.

• Att låta ditt barns känslor vara tillåtna och att låta dem komma till uttryck, utan att för den skull vad som helst är tillåtet.

• Att ta ditt barns bekymmer på allvar, även om du tycker att det är en bagatell.

• Att ställa sådana krav att ditt barn känner att du bryr dig och har tilltro till ditt barns förmåga och att du anpassar dina krav till vad ditt barn kan förväntas klara av.

• Att lyssna till och visa intresse för ditt barns tankar och känslor, så att han eller hon känner sig unik, värdefull och värd att respekteras. Detta innebär förstås inte att du alltid behöver hålla med om allt eller alltid bör låta ditt barn få sin vilja fram.

• Att lära ditt barn att se och ta hänsyn till andra människor, utan att fördenskull glömma bort sig själv.

• Att hjälpa ditt barn att lyckas med något som han eller hon har föresatt sig.

• Att ge ditt barn tillgång till sociala spelregler för samspelet med andra människor.

• Att vara medveten om att barn har samma mänskliga värde som vuxna, men inte samma erfarenhet och därför inte kan förväntas ta fullt ansvar för allt de gör.

• Att ingjuta hopp om att kunna hantera tillvaron sådan den är, även när den bjuder motstånd.

• Att försöka se till ditt barns goda avsikt i stället för att peka ut misstag.

• Att i möjligaste mån försöka nyttja ditt barns argumentation och förslag som underlag för det beslut du som vuxen är ansvarig för att fatta.

• Att du låter ditt barn veta att han eller hon är älskad även om han eller hon begår ett misstag.

• Att hellre ge alternativa vägar att handla än att alltid tillrättavisa med vad man inte får göra.

• Att försöka se konfliktsituationer som inlärningssituationer i stället för störningsmoment.

• Att du ger ditt barn chansen att få känna stolthet genom att exempelvis vara till nytta i vardagsrutinerna.

«Själskärlek – Väck hela ditt hjärta»

av Sanaya Roman