375683_473237589420464_1516990949_nn
Om vi tränar på att må dåligt så blir vi jättebra på att må dåligt
Om vi tränar på att må jättebra, så kommer vi att må jättebra
Om vi tränar på att stressa, så kommer vi att bli bra på att stressa
Om vi tränar på att leva i harmoni, så kommer vi att leva i Harmoni
Med Ljus o Kärlek Kjell